top of page
3 (4).png

روزی از روزها هفت موش نابینا کنار برکه چیزِ عجیب‌وغریبی پیدا می‌کنند.
یکی‌یکی جلو می‌روند تا سروگوشی آب بدهند اما هر کدام از موش‌ها که برمی‌گردد، نظری می‌دهد که با بقیه فرق دارد…
خلاصه، هر چقدر جروبحث می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند!
یعنی آخرش می‌توانند بفهمند این موجود شگفت‌انگیز چیست؟

هفت موش نابینا

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page