top of page
3 (4).png

گوزن از جنگل بیرون می‌آید و دو قدم به سمت رودخانه آرام و باصفا می‌رود و داستان «فقط همه ی ما» آغاز می‌شود. گوزن موشی را می‌بیند که مشغول آواز خواندن است و روی شاخه از این طرف رودخانه به آن طرف جست‌وخیز می‌کند. گوزن به موش پیشنهاد می‌دهد که با هم بازی کنند و از روی رودخانه بپرند. همان‌طور که موش و گوزن مشغول بازی و تمرین‌های ورزشی هستند ماهی سرش را از آب بیرون می‌آورد و به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد همگی با هم سفری اکتشافی کنند و ببینند رودخانه به کجا می‌رسد. در مسیر یک دم‌عصایی به آن‌ها می‌رسد و هشدار می‌دهد که آخر رودخانه می‌رسد به شکم یک خرس گنده و دمدمی‌مزاج! پس ماهی را می‌گذارند در یک سطل پر آب و همگی می‌روند بالای تپه. در میانه راه متوجه می‌شوند سطل آب ترک خورده و آب ماهی دارد تمام می‌شوند. گوزن و موش و دم‌عصایی مشغول چاره‌اندیشی هستند که ناگهان سروکله همان خرس پیدا می‌شود.

«لورنتس پاولی» نویسنده سوئیسی کتاب‌های کودک و مربی کودکستان است.

فقط همه ی ما

C$13.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page