top of page
3 (4).png

ما همه مثل درختانیم ستون مهره‌های ما تنه‌های ماست پوست ما مثل پوست درخت است قوت و ایستادگی ما همچون قلب چوب از قلبمان مایه می‌گیرد. و سوخت ما را هوا و خورشید تأمین می‌کند. درختان نیز مانند انسان‌ها اجتماعی هستند. آن‌ها برای پخش اخبار و اطلاعات «حرف می‌زنند»؛ غذا و منابع را بین خود تقسیم می‌کنند. آن‌ها به هم پناه می‌دهند و از یکدیگر مراقبت می‌کنند. وقتی باهم‌اند قوی‌ترند.

درخت باش !

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page