top of page
3 (4).png

مجموعه حاضر مشتمل بر 9 قصه کوتاه است که برای گروه سنی «ب» و «ج» تالیف، ترجمه، بازنویسی و ترجمه آزاد شده است .قصه‌ها با تصاویر رنگی همراه شده و اسامی آن‌ها از این قرار است: «یک، دو، سه همسایه»، «گردش کوتاه»، «عقاب بزرگ و ماهی کوچک»، «بانتو»، «همیشه جوان»، «بهترین دوست»، «کفش های بازرگان»، «دو هندوانه و یک نردبان» و «گرگ ساده دل».
قصه نخست، ماجرای اختلاف دو خواهر به نام‌های آفتاب‌خاتون و مهتاب‌خاتون است که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بر سر استفاده از میوه درخت توت که وسط دیوار مشترکشان قرار گرفته، میانشان کدورت به وجود می‌آید. اما یکی دیگر از همسایه‌ها، پادرمیانی می‌کند و میانه دو خواهر را به آشتی و دوستی می‌کشاند.

آی قصه قصه قصه ۵

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page