top of page
This course can no longer be booked.

کارگاه زمستان با شاهنامه

  • Ended
  • From 25 Canadian dollars
  • Dena Books

توضیحات دوره

در کلاس شاهنامه، داستان‌های جذاب فردوسی برای کودکان به زبان ساده گفته می‌شود و در هر جلسه، ابیاتی از شاهنامه متناسب با سطح زبانی کودکان خوانده خواهد شد و با بحث درباره شخصیت‌ها و موضوعات شاهنامه، کودکان تصاویر داستان را خودشان تصویر می‌کنند و ایده‌ها و خلاقیت خود را در این زمینه بیان می‌کنند.


قوانین کنسلی

در صورت نیاز به کنسل کردن ثبت نام،لطفا با ما تماس بگیرید


bottom of page