top of page
3 (4).png

«خرس کوچولوها می روند به مدرسه» جلد دوم از مجموعه کتاب‌های «قصه‌های قایم‌باشک‌بازی» است.

خرس بزرگ برای کمک رفته به مدرسه اما آن‌جا خیلی چیزها پخش و پلا شده. تو می‌توانی بگویی جای هرچیزی کجاست؟ حالا صفحه را ورق بزن تا ببینی که درست گفته‌ای یا نه! ایوی خرس کوچولو دارد آن‌جا قایم‌باشک‌بازی می‌کند ولی حیوان‌های دست‌آموز مدرسه گم شده‌اند. تو می‌توانی به خرس بزرگ کمک کنی پیدایشان کند؟

 

درباره‌ی «مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی»:

یک مجموعه کاربردی که بچه‌ها را به تمیز بودن و مرتب کردن وسایل خود تشویق می‌کند. در هر یک از این چهار کتاب، خرس کوپولوها بعد از بازی و شلوغ‌کاری همه چیز را سر جای خودش می‌گذارند و با ورق زدن هر صفحه می‌بینند که آیا هر چیزی را در جای درست گذاشته‌اند یا نه. هر کتاب پر از تصویرهای تازه و نکته‌های ریز است که ذهن بچه‌های سه سال به بالا را فعال می‌کند.

خرس کوچولوها می روند به مدرسه - مجموعه قصه های قایم باشک بازی

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page