top of page
3 (4).png

دخترکی به نام گلاب خانم می خواهد به خانه مادربزرگ برود. در راه حیوان های مختلفی را می بیند که می خواهند او را بخورند. اما گلاب خانم باید یک جوری از آنها فرار کند...
این افسانه روایتی متفاوت و زیبا از افسانه کدو قلقله زن است. این افسانه براساس روایتی که در یکی از روستاهای صومعه سرا (گیلان) وجود دارد، بازنویسی شده است.

کدو قلقله زن

C$5.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page