top of page
3 (4).png

مجموعه چهار جلدی «کتاب کشویی» کتاب های تصویری مقوایی هستند که کودک در هر جلد با یک موضوع مشخص مثل شغل هل، میوه ها و پوشیدنی ها و … آشنا می شود.

در کتاب «پوشیدنی های ما» از کودک در مورد یکی از پوشیدنی‌های کودک در قالب شعر سوال می‌شود و پاسخ آن به صورت متن و تصویر داخل کشوی آن صفحه پنهان شده است. و این پیدا و پنهان شدن پاسخ چیستان با کتاب‌سازی خاص به جذابیت کتاب افزوده است.

تصاویر ساده و با رنگ‌های درخشان تصویرسازی شده است که برای کودکان ۱ تا ۳ سال برای تصویر خوانی و برای کودکان ۳ تا ۵ سال برای مفهوم کتاب و پاسخ به چیستان‌ها مناسب است.

کتاب کشویی - پوشیدنی های ما

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page