top of page
3 (4).png

در کتاب «میوه های خوشمزه» از کودک در مورد یک میوه در قالب شعر سؤال می‌شود و پاسخ آن به صورت متن و تصویر داخل کشوی آن صفحه پنهان شده است. و این پیدا و پنهان شدن پاسخ چیستان با کتابسازی خاص کتاب به جذابیت کتاب افزوده است.

تصاویر ساده و با رنگ‌های درخشان تصویرسازی شده است که برای کودکان ۱ تا ۳ سال برای تصویر خوانی و برای کودکان ۳ تا ۵ سال برای مفهوم کتاب و پاسخ به چیستان‌ها مناسب است.

کتاب کشویی - میوه های خوشمزه

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page