top of page
3 (4).png

مجموعه چهار جلدی «کتاب کشویی» کتاب‌های تصویری مقوایی هستند که کودک در هر جلد با یک موضوع مشخص مثل شغل هل، میوه‌ها و … آشنا می‌شود.

در کتاب «شغل ها و ابزارها» از کودک در مورد یکی از ابزارهای یک شغل در قالب شعر سؤال می‌شود و پاسخ آن به صورت متن و تصویر داخل کشوی آن صفحه پنهان شده است. پیدا و پنهان شدن پاسخ ها  به جذابیت کتاب  افزوده است.

تصاویر ساده و با رنگ‌های درخشان تصویرسازی شده است که برای کودکان ۱ تا ۳ سال برای تصویر خوانی و برای کودکان ۳ تا ۵ سال برای مفهوم کتاب و پاسخ به چیستان‌ها مناسب است.

کتاب کشویی - شغل ها وابزار ها

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page