top of page
3 (4).png

مجموعه چهار جلدی «کتاب کشویی» کتاب‌های تصویری مقوایی هستند که کودک در هر جلد با یک موضوع مشخص مثل شغل‌ها، میوه‌ها و پوشیدنی‌ها و حیوانات و صداها آشنا می‌شود.

در کتاب «حیوانات و صداها» از کودک در مورد یکی از حیوانات در قالب شعر سوالی پرسیده می‌شود و پاسخ آن به صورت متن و تصویر داخل کشوی آن صفحه پنهان شده است. این پیدا و پنهان شدن پاسخ چیستان با کتاب‌سازی خاص کتاب به جذابیت کتاب افزوده است.

تصاویر ساده و با رنگ‌های درخشان تصویرسازی شده است که برای کودکان ۱ تا ۳ سال برای تصویرخوانی و برای کودکان ۳ تا ۵ سال برای مفهوم کتاب و پاسخ به چیستان‌ها مناسب است.

کتاب کشویی - حیوانات وصداها

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page