top of page
3 (4).png

توضیحات:

قاه و قاه و قاه … اوهو، اوهو … به‌به قاقا … وای و وای وای …متوجه نمی‌شوید؟ این‌ها حرف‌های نی‌نی نازنین ماست با مامانش. حرف‌هایش برای مامان خانم از همه‌ی جمله‌های بزرگ‌ترها با معنی‌تر و قشنگ‌تر است.می‌گویید نه، خودتان بخوانید و ببینید!

کتاب مقوایی مامان، نی نی چی میگه؟ – مجموعه دالی بازی

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page