top of page
3 (4).png

توضیحات:

این کتاب تصویری است و با برش‌هایی که در صفحات کتاب وجود دارد بخشی از تصویر صفحه بعد دیده می شود و معمایی ساده برای کودک ایجاد می‌کند که آن چیست و باید حدس بزند و حس کنجکاوی و پرسش‌گری را در کودک ایجاد می‌کند.
 

کتاب مقوایی دالی کی؟ دالی چی؟– مجموعه دالی بازی

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page