top of page
3 (4).png

پیتر اچ رینولدز با نگارش و تصویرگری بی‌نظیر کتاب «چیزی بگو» دریچه‌ای زیبا به دنیای ساکت و بدون گفتمان امروز گشوده است. تشویق کودک به همیاری و کمک، دیدن زیبایی‌ها، بیان احساسات، صلح‌دوستی و هرآنچه برای بنا گذاشتن زندگی توأم با سلامتی روان لازم است در این اثر یک‌جا جمع شده است. خوانش درست و مکرر کتاب «چیزی بگو» و عمل به گفته‌های آن، خود به‌تنهایی می‌تواند جامعه‌ای سرشار از مهربانی و افرادی با سطح بالای سلامتی روان تربیت کند.

پیام‌های همچون «سبز بیندیش»، «به طبیعت احترام بگذار»، «تو دوستی داری»، «با هم پیروزیم، بی‌هم نابودیم» و ده‌ها پیام زیبای تربیتی دیگر، به مثابه‌‌ی آجرهایی هستند که ساختمان سلامت روان کودک را، امروز، پایه‌ریزی می‌کنند. در پایان کتاب نیز کادرهایی خالی وجود دارد که کودک می‌تواند پیام‌های مثبت آموخته‌شده‌ی خود را درون آن‌ها بنویسد. خواندن این کتاب را به تمام کودکان ایران‌زمین توصیه می‌کنیم.

چیزی بگو

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page