top of page
3 (4).png

کتاب تصویری «چوگان اولین ورزش تیمی جهان» از مجموعه‌ی «اختراعات و اکتشافات ایرانیان» منتشر شده است. کودکان با مطالعه‌ی این کتاب، به زبانی ساده، با چند‌وچون شکل‌گیری ورزش چوگان در ایران و سپس روند شکل‌گیری و پیشرفت این ورزش در عرصه‌ی جهانی آشنا می‌شوند.

قبل اینکه انسان‌ها با همدیگر فوتبال بازی کنند، بازی تیمی چوگان رواج داشت؛ ورزشی که شاید امروزه نام آن کمتر به گوش‌مان بخورد! اما اگر گفتید این ورزش اختراع مردم کدام سرزمین بوده است و چگونه آن را بازی می‌کردند؟ بنا بر تحقیقات محققان، زادگاه این ورزش ایران است؛ حتی روی سکه‌‌های نقره‌ای پادشاهیِ محلی پارس، که مربوط به اواخر دوره‌ی هخامنشی است، نقش دو سری کجِ چوگان و دو دایره در پشت سکه، که مثل توپ هستند، و تصویر پادشاهی با کلاه هخامنشی دیده می‌شود؛ حتی در داستان‌ها به چوگان‌بازی رستم هم اشاره شده است. در دوره‌ی ساسانی، چوگان یکی از درس‌های مهم آموزشی برای کودکان بوده و در دو کتاب مهم این دوره به این بازی گروهی اشاره شده است: کتاب کارنامه‌ی اردشیر بابکان و خسرو ریدک. البته در آن دوره، بازی چوگان بازی‌ای مرگبار محسوب می‌شد؛ به همین دلیل، قوانینی دقیق برای این بازی طراحی می‌کردند تا بازیکنان کمتر صدمه ببینند. خلاصه اینکه این ورزش در بسیاری از شهرهای ایران طرفدار داشت و حتی هنرمندان از تصاویر مرتبط به آن در آثار خود استفاده می‌کردند. اما از اواخر دوره‌ی صفویه ورق به‌‌گونه‌ای برگشت که دیگر خبری از بازی چوگان نبود؟ اما چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ و سؤال مهم‌تر اینکه قرن‌ها بعد چگونه این ورزش رونق خود را بازیافت؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها را با ورق زدن کتاب «چوگان اولین ورزش تیمی جهان» خواهیم یافت.

چوگان اولین ورزش تیمی جهان – مجموعه اختراعات و اکتشافات ایرانیان

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page