top of page
3 (4).png

نویسنده این‌کتاب خطاب به پدر و مادرها می‌گوید مهم‌ترین دقایق روزشان، ۲۰ دقیقه‌ای است که برای کودکشان کتاب می‌خوانند. «پلک‌نزن!» داستانی برای بچه‌هاست تا پیش از خواب،‌ آن را شنیده و خوابی آرام و راحتی داشته باشند. از این‌جهت، می‌توان این‌ اثر را کتاب ویژه پیش از خواب دانست. امی کراوس روزنتال، پیش از شروع قصه کتاب، خطاب به بچه‌هایی که پای قصه‌اش نشسته‌اند، می‌گوید: «پلک نزن! دعوتی است به چالشی وسوسه‌انگیز. به‌شرطی اجازه داری نخوابی که نتونی به آخر کتاب برسی. به‌همین‌سادگی! این یه قراره بین من و تو اما هربار که پلک می‌زنی، باید ورق بزنی و یک صفحه بری جلو. جالب به نظر می‌رسه. فکر می‌تونی می‌تونی از پسش بر بیای؟»

پلک نزن

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page