top of page
3 (4).png

توضیحات:
کتاب مقوایی نخود نخود هر که رود خانه ی خود» از مجموعه کتاب‌های دالی بازی است. متن به صورت شعر است. ویژگی این کتاب داشتن صفحات متحرک است که در هر صفحه پاسخ سوالی که به صورت شعر از کودک پرسیده می‌شود پشت صفحه متحرک دیده می‌شود.

در این جلد از مجموعه نی‌نی به دنبال محل زندگی حیوانات به اشتباه می‌گردد و سپس در پشت برگه‌ها محل زندگی درست آن‌ها مشخص می‌شود که این آموزش با مفهوم پیدا و پنهان که از کاربردهای اصلی این کتاب است و برای کودکان زیر ۳ سال جذابیت زیادی دارد همراه شده‌است. تعجب و شگفتی نوزادان از دیدن دوباره‌ی چیزهایی که ناپدید می‌شوند، بسیار زیاد است و لذت می‌برند. ثابت شده است که دالی بازی می‌تواند درسال‌های اولیه زندگی کودک در رشد شناختی او بسیار مفید باشد

کتاب مقوایی نخود نخود هر که رود خانه‌ی خود- مجموعه دالی بازی

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page