top of page
3 (4).png

روزی روزگاری نبات خانومی دختر با هوش، دانا و شجاع قصه به همراه دوستانش به جنگل می روند تا هیزم جمع کنند. اما هنگام برگشت به خانه راه را گم می کنند و سر از خانه دیو در می آورند. هنگامی که نبات خانمی می فهمد دیو قصد خوردن آنها را دارد برای نجات خود و دوستانش دست به کار می شود و با دانایی و زیرکی خود و دوستانش را نجات می دهد.

این قصه بر اساس روایتی که در یکی از روستاهای دماوند از این قصه وجود دارد بازنویسی شده است. توجه به کودکان به ویژه دختران و خنده دار بودن از ویژگی های اثر است. نبات خانومی قهرمان کوچک قصه که دختر کوچولویی است که با ترفند جالبی بچه ها را نجات می دهد. از ویژگی های مهم دیگر قصه آسان گرفتن زندگی و زیرکی در حل مشکلات است. پایان خوش قصه برای گروه سنی ٨-۵ سال لذت بخش است و زبان ساده و روان کتاب را برای قصه گویی در مهد کودک مناسب ساخته است.

نبات خانوم

C$5.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page