top of page
3 (4).png

تا به حال به نخودفرنگی‌های گرد و قلنبه دقت کرده‌اید. همه‌ی آن‌ها شبیه هم‌اند. منظورم این است که هیچ نخودفرنگی مستطیل‌شکل یا مربع‌شکلی وجود ندارد. اما در داستان «من یک نخود فرنگی متفاوتم» نخودفرنگی‌ای وجود دارد که دلش نمی‌خواهد شبیه بقیه باشد. برای همین از پوستش می‌پرد بیرون و می‌رود دنبال سرنوشتش. حتی با خودش فکر می‌کند شاید بهتر بود که یک کدوتنبل باشد یا حتی یک دم رنگی‌رنگی طاووس. اما مگر می‌شود وسط یک عالمه نخودفرنگی یک‌شکل، متفاوت از دیگران بود؟ باید داستان را دنبال کنیم و ببینیم در بهار سال بعد، نخودفرنگی کوچولوی ما با چه قیافه‌ای سر از دل خاک بیرون می‌آورد.

کتاب «من یک نخود فرنگی متفاوتم» داستان آرزوهای فردی و قدم گذاشتن در مسیری متفاوت است که بی‌شک نتیجه‌ای متفاوت را هم برای ما به ارمغان می‌آورد. این کتاب برنده‌ی «جایزه‌ی پال» شده است.

این کتاب را برای کودکان‌تان بخوانید و به آن‌ها اجازه دهید متفاوت باشند.

من یک نخود فرنگی متفاوتم

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page