top of page
3 (4).png

کتاب «قصه‌های دی» از «مجموعه‌ی مثل‌ها و قصه‌هایشان» منتشر شده است. این مجموعه مَثَل‌ها و قصه‌های شیرینی برای تمام روزهای سال دارد.

مَثَل‌ها می‌توانند مردم امروز را به فرهنگ و تاریخ گذشتگان پیوند دهند و از این جهت در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارند. هر مَثَل تاریخچه‌ای از شیوه‌ی زندگی، اعتقادات و باورها و آداب و رسوم نیاکان ماست و به ما امکان می‌دهد که با تکیه بر تجربه‌های پیشینیان، بهتر زندگی کنیم. هر یک از داستان‌های این مجموعه، بازگویی قصه‌هایی است که ضرب‌المثلی را پدید آورده‌اند.

«من نوکر سلطانم، نه نوکر بادمجان»، «در دروازه را می‌شود بست؛ اما دهان یاوه‌گو را نمی‌شود» و «دیوانه چون دیوانه ببیند خوشش آید» ازجمله قصه‌های این کتاب است.

قصه‌های دی – مجموعه مثل‌ها و قصه‌هایشان

C$17.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page