top of page
3 (4).png

کتاب «قصه‌های آذر» از «مجموعه‌ی مثل‌ها و قصه‌هایشان» منتشر شده است. این مجموعه مَثَل‌ها و قصه‌های شیرینی برای تمام روزهای سال دارد.

مَثَل‌ها می‌توانند مردم امروز را به فرهنگ و تاریخ گذشتگان پیوند دهند و از این جهت در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارند. هر مَثَل تاریخچه‌ای از شیوه‌ی زندگی، اعتقادات و باورها و آداب و رسوم نیاکان ماست و به ما امکان می‌دهد که با تکیه بر تجربه‌های پیشینیان، بهتر زندگی کنیم. هر یک از داستان‌های این مجموعه، بازگویی قصه‌هایی است که ضرب‌المثلی را پدید آورده‌اند.

«کار نیکو کردن از پُر کردن است»، «تفرقه بینداز و حکومت کن» و «گدا به گدا رحمت به خدا» ازجمله قصه‌های این کتاب است.

قصه‌های آذر – مجموعه مثل‌ها و قصه‌هایشان

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$17.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page