top of page
3 (4).png

فلش کارت آموزشی زودآموز: الفبای فارسی

مجموعه ی فلش کارت آموزشی زودآموز بر روی یادگیری واژه ها، تلفظ کلمات، گسترش گنجینه لغات، آموزش مفاهیم و تشخیص کلمات تمرکز دارد. یادگیری با فلش کارت یک روش.سرگرم کننده برای بالا.بردن سواد بصری و مهارت یابی در سال های اولیه کودکی است و باعث ایجاد میل و شوق به یادگیری درکودکان- آشنا شدن شان با دنیای اطراف و پیرامون خود- تربیت حواس پنجگانه ی آن ها، تربیت سخنگویی و رفع معایب و موانع آن می گردد. از این فلش کارت ها می توان به عنوان.ابزار کمک آموزشی درخانه، مهد و مدرسه استفاده کرد.

دارای 60 کارت تصویری

فلش کارت آموزشی الفبای فارسی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page