top of page
3 (4).png

کتاب مصور «فریدون و پسرانش» از مجموعه‌‌ی «نوبت شاهنامه خوانی» منتشر شده است. در این جلد، قصه‌‌ی فریدون و جانشینانش بازآفرینی شده‌ است.

سلم و تور و ایرج پسران فریدون بودند. اما دو برادر بزرگ‌تر از ایرج کینه به دل گرفتند و پیام فرستادند که می‌خواهند با فریدون و ایرج بجنگند. کینه به دل گرفتن آن‌ها به سال‌ها قبل برمی‌گشت؛ زمانی‌که سه پسر از سفر یمن باز می‌گشتند و در میانه‌ی راه، اژدهایی بر آنان ظاهر شده بود. سلم با دیدن اژدها و آشتی که از دهان او شعله می‌کشید، ترسید و راه فرار در پیش گرفت. برادر دوم، تور، به اژدها حمله کرد، کمان برگرفت و به‌سوی او تیر انداخت. اما ایرج چشم در چشم اژدها دوخت و به او گفت: «ما فرزندان فریدون هستیم. اگر اسم این پادشاه به گوشت خورده، از سر راه‌مان کنار برو، وگرنه تو را زنده نمی‌گذاریم!» و اژدها کسی نبود به‌جز فریدون! پس از این اتفاق، فریدون ایرج را گرامی‌تر داشت و کینه در دل برادران شعله کشید. به نظر شما، آیا نبرد درمی‌گیرد و پای برادرکشی به میان می‌آید یا سرانجام برادران از در صلح وارد می‌شوند؟

علی‌اصغر سیدآبادی در این مجموعه‌‌ با زبان، تخیل و نگاهی تازه به سراغ شاهنامه‌ی فردوسی رفته است تا پنجره‌ای تازه پیش روی نوجوانان بگشاید. این‌بار نوبتِ جورِ دیگر خواندن شاهنامه است. کودکان علاوه‌بر ورق زدن و مطالعه‌ی هر کتاب می‌توانند به فایل صوتی اثر نیز گوش بسپارند. هر فایل صوتی شامل داستان آن کتاب و اشعار فردوسی مرتبط با آن بخش است. همراه با خرید هر جلد، سی‌دی مختص آن کتاب نیز به خریدار تحویل داده می‌شود.

فریدون و پسرانش – مجموعه‌ نوبت شاهنامه خوانی

C$16.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page