top of page
3 (4).png

دلم می‌خواهد همیشه دنبال فکرهای تازه بگردم!

اگر ناگهان سر و کله‌ی یک فکر خیلی بد پیدا شود و طوری بهت بچسبد که نتوانی از دستش راحت شوی، آن وقت چه‌کار می‌کنی؟

سعی می‌کنی به این مهمان ناخوانده فکر نکنی؟

عصبانی می‌شوی و سرش داد میکشی؟

می‌نشینی و یک دل سیر گریه می‌کنی؟

یا نه...

یک فکر خوب شکار می‌کنی تا....

 

درباره‌ی نویسنده:
بونی کلرک (Bonnie Clark) از کتاب‌هایی لذت می‌برد که او را برای مدت زمانی طولانی بخنداند، به گریه بیا‌ندازد، یا به فکر فرو ببرد. او از نوشتن برای کودکان لذت می‌برد زیرا معتقد است دوران کودکی بهترین زمان در زندگی هر فرد است؛ زیرا شخصیت دوران بزرگ‌سالی ما در این زمان شکل می‌گیرد. وقتی بانی کتاب نمی‌نویسد، یوگا کار می‌کند، کتاب می‌خواند و قهوه می‌نوشد. بانی با همسر و فرزندانش در کانتون جرجیا زندگی می‌کند.

شکارچی فکرهای خوب

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page