top of page
3 (4).png

توضیحات:

زمین بازی شبیه جنگل است» و جنگل هم پر از حیواناتی است که کنار هم زندگی می‌کنند. چه مثال عجیبی! پس، با

این حساب، در زمین بازی، ما هم شبیه حیواناتِ جنگل هستیم؟!

نکند شما هم از آن دسته بچه‌هایی باشید که با این مثال سگرمه‌هایتان توی هم برود و خیلی حق‌به‌جانب بگویید: «نه خیر هم. اصلاً این‌طوری‌ها نیست!» اما شونا آینز نویسنده‌ی کتاب «زمین بازی شبیه جنگل است» نظری متفاوت دارد. او فکر می‌کند ما بچه‌ها، گاهی در زمین بازی، شبیه میمون‌های بدجنس می‌شویم که می‌خواهند حسابی سربه‌سر بقیه بگذارند، یا شیری قُلدر که می‌خواهد همه از او حساب ببرند، یا حتی یک خرگوش کوچولوی غمگین که نقاب یک پاندای خوشحال را به چهره‌اش زده تا برای خودش دوست پیدا کند. نکند کم‌کم دارید قبول می‌کنید که «زمین بازی شبیه جنگل است»؟

شونا آینز، که متخصص روان‌شناسی بالینی و جنایی است، سال‌هاست در زمینه‌ی کمک به کودکانی کار می‌کند که در شرایط دشوار قرار دارند. او در مجموعه‌ای ۱۰ جلدی، کوشیده است بین مسائل هیجانی کودکان و دنیای عینی مشابهت‌هایی بیابد و بدین طریق، زمینه‌ای فراهم کند تا احساسات و مشکلات کودکان، راحت‌تر در فضای خانواده و دوستان به بحث گذاشته شود.

زمین بازی شبیه جنگل است - کودکان و همزیستی با دیگران

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page