top of page
3 (4).png

«روز المر» عنوان یکی از مجموعه‌‌کتاب‌های مقوایی المر است. المر یکی از شخصیت‌های محبوب کتاب‌های کودکان است. نشر تاک با هدف آموزش مفاهیم پایه‌ی سواد شکوفایی به کودکان این مجموعه را منتشر کرده است.

در این کتاب، کودک با المر شاد و دوست‌داشتنی همراه می‌شود تا ببینید روزش را چگونه می‌گذراند؟ چه کار می‌کند؟ چه کسی را می‌بیند و چه می‌خورد؟ بازی و شادی برای المر بسیار ارزشمند است و او تلاش می‌کند تا از تمام روزش لذت ببرد.

پس از بلندخوانی این کتاب، می‌توانیم با کودک درباره‌ی فعالیت‌هایی که در یک شبانه‌روز انجام می‌دهد و اهمیت شادی در این میان گفت‌وگو کنیم.

این مجموعه کتاب‌های مقوایی، در مقایسه با نخستین کتابی که از شخصیت المر منتشر شد توالی رخداد‌های ساده‌تری دارند و تصاویر در آن‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. جزئیات تصاویر فضایی تعاملی خلق کرده که کودک با سهیم شدن کتاب، مهارت‌های پایه‌ای سواد را بدون آموزش مستقیم می‌آموزد.

روز المر

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page