top of page
3 (4).png

«رنگ‌های المر» عنوان یکی از مجموعه‌‌کتاب‌های مقوایی المر است. المر یکی از شخصیت‌های محبوب کتاب‌های کودکان است. نشر تاک با هدف آموزش مفاهیم پایه‌ی سواد شکوفایی به کودکان این مجموعه را منتشر کرده است.

در این کتاب، المر رنگارنگ و دوست‌داشتنی با گردشی مختصر در طبیعت، کودک را با رنگ‌های مختلف در پیرامونش آشنا می‌کند. به‌راستی که طبیعت زیبا و رنگارنگ است. سبزه به رنگ سبز است و آسمان، آبی‌رنگ. غروب به رنگ قرمز و المر عاشق تماشای غروب است. المر شخصیتی است که در هر شرایطی از محیط پیرامونش لذت می‌برد و در داستان‌هایش مفاهیم مختلف را با شادی و لذت با کودک سهیم می‌شود.

این مجموعه کتاب‌های مقوایی، در مقایسه با نخستین کتابی که از شخصیت المر منتشر شد توالی رخداد‌های ساده‌تری دارند و تصاویر در آن‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. جزئیات تصاویر فضایی تعاملی خلق کرده که کودک با سهیم شدن کتاب، مهارت‌های پایه‌ای سواد را بدون آموزش مستقیم می‌آموزد.

رنگ های المر

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page