top of page
3 (4).png

کتاب دو خط شاهنامه از کاوه نوشته‌ی حدیث لزرغلامی، مجلدی دیگر از مجموعه‌ی جذاب «دو خط شاهنامه» است. نویسنده این‌بار به سراغ داستان کاوه‌ی آهنگر، قهرمان اسطوره‌ای ایرانیان رفته و نبردش با ضحاک ماردوش را برای کودکان شرح داده است. ثنا حبیبی‌راد نیز تصویرگری این کتاب را بر عهده داشته است.

کتاب دو خط شاهنامه از کاوه، داستان کاوه‌ی آهنگر و نبردش با ضحاک ماردوش را با زبانی ساده بیان می‌کند و کودک را به تفکر درباره‌ی علت این نبرد وا می‌دارد. در جریان روایت داستان‌های این مجموعه، ممکن است سؤالاتی برای کودکان پیش بیاید که پاسخ‌های هوشمندانه والدین به این پرسش‌ها، باعث تفهیم بهتر و عمیق‌تر آموزه‌های ارزشمند شاهنامه می‌گردد.

کاوه‌ی آهنگر، چهره‌ای پهلوانی و اسطوره‌ای در شاهنامه است. این شخصیت، سمبلی از انسان‌های پیشتاز و برجسته در عصر آهن و صنعتگری است. کاوه با کمک مردم ستم‌دیده‌ای که از چنگ ضحاک ماردوش، پادشاه ظالم دوران گریخته‌اند و یاری فریدون، قیامی ملی و مردمی را رهبری می‌کند و پیروز می‌شود. ایرانیان مطابق با آیین‌های باستانی خود، جشن مهرگان که نمادی از پیروزی فریدون و کاوه بر ضحاک است را برگزار می‌کنند. نشان کاوه بسیار ساده است؛ پیشبندی چرمین که بر سر نیزه آویخته و آن را درفش کاویانی می‌نامد. کودک با شنیدن این روایت معروف، با مفاهیمی همچون ارزش تلاش، قیام علیه ظلم و پیروزی همیشگی حق بر باطل آشنا می‌شود. در بخشی از کتاب دو خط شاهنامه از کاوه، مردم در کنار یکدیگر اشیاء گران‌بها و ارزشمندی را با میل و اراده‌ی خود به درفش کاوه می‌آویزند که شاید یکی از روشن‌ترین نقاط داستان باشد.

دو خط شاهنامه - از کاوه

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page