top of page
3 (4).png

کتاب دو خط شاهنامه از زال نوشته‌ی حدیث لزرغلامی، یکی دیگر از مجلدهای مجموعه‌ی جذابِ «دو خط شاهنامه» است. نویسنده در این داستان به سراغ یکی از قهرمانان اسطوره‌ای شاهنامه رفته و ماجرای آن را با زبانی ساده و کودکانه بازنویسی کرده است: داستان زال، پسر سام و پدر رستم. تصویرگر این داستان نیز ثنا حبیبی‌راد است که با تصاویر رنگارنگ و زیبا بر جذابیت کتاب افزوده.

زال یکی از قهرمانان معروف ایرانی در شاهنامه‌ی فردوسی است. زال در زبان فارسی به معنای سپیدمو و کسی‌ست که موهایش رنگدانه ندارد. نام پدر زال، سام بود و از تولد فرزندش به شکلی متفاوت و با موهای یک‌دست سفید، بسیار ناراحت و پریشان شد. سام نگران بود که اگر بزرگان و سرداران زابلی فرزند سپیدموی او را ببینند، چه خواهند گفت و چگونه باید جوابشان را بدهد، از این رو پدر، فرزند سپیدمو را پای کوه البرز برد و همانجا رهایش کرد. سیمرغ، پرنده‌ی افسانه‌ای که بر کوه آشیانه داشت، زال را پیدا کرد و او را با خود به بالای کوه برد. سیمرغ از او از او نگهداری کرد، آب و غذایش داد و از آن پس تا پایان زندگی، یار و یاور زال و پسرش، رستم بود...

درون‌مایه‌ی داستان زال، شجاعت و کنار آمدن با تفاوت‌هاست. کودک با شنیدن این داستان زیبا می‌آموزد که تمامی انسان‌ها در عین تفاوت‌های ظاهری، ارزشمند هستند و هرکسی با توجه و مهر اطرافیان و تلاش و کوشش خودش، امکان رسیدن به موفقیت را دارد.

دو خط شاهنامه - از زال

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page