top of page
3 (4).png

کتاب دو خط شاهنامه از رستم نوشته‌ی حدیث لزرغلامی، یکی دیگر از مجلدهای مجموعه‌ی «دو خط شاهنامه» است. اثرِ حاضر به روایت داستان رستم دستان و نبردش با ارژنگ‌دیو می‌پردازد. تصویرگری این کتاب را ثنا حبیبی‌راد بر عهده داشته و بر زیبایی هرچه بیشتر آن افزوده است.

رستم، بی‌شک نام‌آورترین پهلوان اسطوره‌ای در شاهنامه و در نتیجه، از مهم‌ترین شخصیت‌های ادبیات داستانی ایران است. رستم به جنگاوری، شجاعت، داشتن خوی و منش پهلوانی و همچنین عدالت شهرت داشته. کودک با شنیدن داستان کتاب دو خط شاهنامه از رستم، با مفهوم پهلوان و پهلوانی، دلاوری و شجاعت آشنا می‌شود. پیش از نبرد اصلی، رستم با ده دیو کوچک مبارزه کرده و همه را شکست می‌دهد اما جنگ رستم با دیو اهریمنی، ارژنگ، و پیروزی‌اش، شاید روشن‌ترین نقطه‌ی داستان باشد. لحن نسبتاً شعرگونه‌ی روایت و تصاویر رنگارنگ و جذاب، به همراهی هر چه بیشتر کودک با خواننده کمک می‌کند. ثنا حبیبی‌راد با تصویرگری ماهرانه‌ی خود جذابیت این کتاب را دو چندان کرده است.

دو خط شاهنامه - از رستم

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page