top of page
3 (4).png

نمی دانم تا حالا نام شاهنامه ی فردوسی را شنیده ای یا نه! در مجموعه ی دو خط شاهنامه به سادگی با شخصیت های مشهور شاهنامه آشنا شو؛ در داستان هایی ماجراجویانه، بامزه و کمی عجیب!
ضحاک، پادشاه بدجنس ماردوش، را کاوه ی آهنگر و فریدون شکست می دهند و در البرزکوه زندانی اش می کنند.

دو خط شاهنامه - ازضحاک

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page