top of page
3 (4).png

سری با تاج؟

پنجه‌های دراز و خمیده؟

توپی استخوانی نوک دم؟

در کتاب «دایناسورها از سر تا دم» ۸ تصویر رنگی از دایناسورها از نزدیک نشان داده شده است. حدس بزن هر یک از این تصویرها مربوط به کدام دایناسور است. بعد از این‌که تصویر را دیدی، کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه‌ای درباره دایناسورها یاد بگیری. در دو صفحه آخر، تصویر چند دایناسور دیگر را هم می‌بینی.

دایناسورها از سر تا دم

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page