top of page
3 (4).png

پل توی یک شهر بزرگ زندگی می‌کرد. می‌پرسید توی یک خانهٔ بزرگ یا یک خانهٔ کوچک؟ هیچ کدام! پل و پدر و مادرش توی تنهٔ بلندترین درخت پارک زندگی می‌کردند! مادرش توی خانه کاسه و کوزهٔ گلی درست می‌کرد و پدرش هم با یک بالگرد کوچک اسباب و وسایل مردم را از این سر شهر می‌برد آن سر شهر. خود پل هم هر روز می‌رفت نانوایی که نان بگیرد و همیشه هم توی راه به دور و برش نگاه می‌کرد. تا روزی که روی تاب چیز عجیبی دید. او یک روباه کوچک نارنجی دید و با او دوست شد! می‌پرسید چطوری؟ خیلی ساده است! پل سهم نان خودش را داد به روباه و او لبخند زد. آن وقت بود که فهمید «خوشحالی یک روباه است». بعد هم پل این کار را هر روز و هر روز تکرار کرد تا اینکه یک روز…

کتاب «خوشحالی یک روباه است» نوشتهٔ اولینا داسیوته است و اوشرا کیودولایته به زیبایی آن را تصویر گری کرده است. این اثر داستانی تصویری و دلنشین دربارهٔ دوستی و دوست داشتن، رؤیاهای بزرگ و معنای شادمانی است. این کتاب در سال ۲۰۱۹، جایزهٔ Batchelder Award را از آن خود کرده است.

خوشحالی یک روباه است

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page