top of page
3 (4).png

موضوع این کتاب تصویری، خشم، تخلیه و کنترل آن است که با متنی کوتاه و تصاویری تاثیر‌گذار حس عصبانیت را به گونه‌ای خلاقانه و متفاوت نشان می‌دهد.

کتاب ماجرای کودکی را روایت می‌کند که روز بدی را پشت سر گذاشته است و خشم خود را به صورتی موجود بزرگ قلنبه‌ای بیرون می‌ریزد که همه اتاق را به هم ریخته و به وسایل، اسباب‌بازی‌ها، کتاب‌های او آسیب می‌زند. پسرک که با عواقب کنترل نکردن خشم خود مواجه شده به مرتب کردن و تعمیر وسای‌لش می‌پردازد و خشم قلنبه را که دیگر کوچک شده است در داخل جعبه‌ای می‌گذارد.این کتاب را برای کودکان بلند‌خوانی کنید و در باره‌ی خشم و اثرات منفی آن با هم گفت‌و‌گو کنید. کودکان در ابتدا کنترلی بر روی عواطفشان ندارند، با این وجود دیدن خشم و کنش‌ها و اثرات منفی‌اش به عنوان عنصری بیرونی می‌تواند به کودک در کنترل خشم درون کمک کند. از موجودی به نام خشم قلمبه و شیوه‌ی کوچک شدن و از میان رفتنش استفاده کنید تا کودک بتواند با هم‌ذات‌پنداری بر خشم قلمبه خود غلبه کند. با گفت‌و‌گو در باره‌ی احساسات کودکان به آن‌ها کمک کنید تا آرام، آرام هنگام خشم، از پرخاشگری پرهیز کنند و راه سازش و توافق را جست‌و‌جو ‌کنند. کودکان را به خاطر فرونشاندن خشم تشویق کنید، برای آرام شدن و طرح مشکل یاری‌‌شان دهید.

خشم قلمبه

C$7.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page