top of page
3 (4).png

«خرس کوچولوها می روند به خرید» جلد سوم از مجموعه کتاب‌های «قصه‌های قایم‌باشک‌بازی» است.

امروز خرس بزرگ خرس کوچولوها را برای خرید همراه خودش به بازار می‌برد اما خرس کوچولوها همه چیز را دائم جا‌به‌جا می‌کنند. تو می‌توانی بگویی جای هر چیزی کجاست؟ حالا صفحه را ورق بزن تا ببینی که درست گفته‌ای یا نه. راستی، خرس کوچولوها قایم‌موشک‌بازی هم می‌‌کنند. می‌توانی به خرس بزرگ کمک کنی پیدایشان کند؟

 

درباره‌ی «مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی»:

یک مجموعه کاربردی که بچه‌ها را به تمیز بودن و مرتب کردن وسایل خود تشویق می‌کند. در هر یک از این چهار کتاب، خرس کوپولوها بعد از بازی و شلوغ‌کاری همه چیز را سر جای خودش می‌گذارند و با ورق زدن هر صفحه می‌بینند که آیا هر چیزی را در جای درست گذاشته‌اند یا نه. هر کتاب پر از تصویرهای تازه و نکته‌های ریز است که ذهن بچه‌های سه سال به بالا را فعال می‌کند.

خرس کوچولوها می روند به خرید - مجموعه قصه های قایم باشک بازی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page