top of page
3 (4).png

سر چکشی؟
بازوهای رنگارنگ؟
دم مارپیچی؟

در این کتاب ۸ تصویر رنگی جانوران اقیانوسی از نزدیک نشان داده شده است. حدس بزن هر یک از این تصویرها مربوط به کدام جانور اقیانوسی است. بعد از این که تصویر را دیدی، کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه درباره‌ی جانوران اقیانوسی یاد بگیری. در دو صفحه‌ی آخر، تصویر چند جانور اقیانوسی دیگر را نیز می‌بینی.
بچه‌هایی که به جانوران اقیانوس و جست‌وجو درباره‌ی آن‌ها علاقه‌مند هستند، می‌توانند به کمک این کتاب که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم‌کننده دارد، بارها و بارها از سر تا دم جانوران اقیانوسی را به‌دقت ببینند.

جانوران اقیانوس از سر تا دم

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page