top of page
3 (4).png

«تو یک جهانگردی» قصه‌ی خواهر و برادری است که مجبور به ترک خانه و کشورشان می‌شوند و به گشتن دور دنیا می‌پردازند.

برای تاب آوردن سفر در پیش‌رو، برادر که بزرگ‌تر است، با گذاشتن کلاه خود بر سر خواهرش، به او لقب جهانگرد می‌دهد و سفرشان برای زنده ماندن و زندگی کردن آغاز می‌شود.

تو یک جهانگردی

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page