top of page
3 (4).png

شاخک نوک تیز؟
موهای زبر؟
چشمان درشت؟

در این کتاب ۸ تصویر رنگی بندپایان از نزدیک نشان داده شده است. حدس بزن هر یک از این تصویرها مربوط به کدام بندپا است. بعد از این که تصویر را دیدی، کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه درباره‌ی بندپایان یاد بگیری. در دو صفحه‌ی آخر، تصویر چند بندپای دیگر را نیز می‌بینی.
بچه هایی که به جانوران کوچک مثل بندپایان علاقه مندند می توانند به کمک این کتاب که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم کننده دارد، بارها و بارها از سر تا دم بندپایان را به دقت ببینید.

بندپایان از سر تا دم

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page