top of page
3 (4).png

کتاب حاضر داستانی زیبا با دو شخصیت خرگوش صحرایی و خرس است، که عاشق برف بازی هستند و در یک روز برفی خاطرات خوبی را برای خود رقم می زنند. این کتاب که تصاویر آن بر متنش غالب است باعث می شود کودک قوه خیال خود را برانگیزد، با تصاویر ارتباط برقرار کند و داستانی از زاویه دید خود بسازد.

برف بازی - ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page