top of page
3 (4).png

توضیحات:
نی‌نی خسته و بی‌تاب است. اما هر بار بابا بغلش می‌کند آرام‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید فرزندتان را بغل کنید و این شعر زیبا را برایش بخوانید.

بابایی آی بابایی بغل می‌خوام کجایی؟

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page