top of page
کیسه های دوستدار طبیعت

انجمن‌های حمایت از محیط زیست در سراسر دنیا دست به کار شده‌اند و از مردم می‌خواهند نسبت به استفاده از پلاستیک حساسیت بیشتری نشان دهند. این انجمن‌ها مدتی است که استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای را به جای کیسه‌های نایلونی پیشنهاد می‌دهند.
دنا نيز در راستاىِ حمايت از اين طرح، کیسه‌های دوستدار طبیعت از جنس پارچه با اليافِ طبيعى را در دُکّان موجود كرده كه در خانه اشتغال زنان سرپرست خانوار توليد مى‌شوند و تمامی سود فروش آن ها صرف امور خیریه خواهد شد.
با ثبت سفارش کیسه‌های پارچه‎‌ای، ضمن کمک به محیط زیست و حفظ طبیعت از پلاستیک، زنان سرپرست خانوار نيز حمایت خواهند شد.

We don’t have any products to show here right now.

bottom of page