top of page
کتاب‌های قصّه و داستان

كتاب‌هاى با مضمون قصّه و داستان، تأثير مهمى در رشد روانی و اخلاقی کودکان دارند.
قصّه، پلی است میان کودک و دنیای اطراف او. قصّه مستقیماً در تخیل کودک تأثیر می‌گذارد و به تخیلات کودکانه او، جهت می‌دهد.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌‌شوند.
آگاهی دادن به کودک دربارۀ دنیایی که در آن زندگی می‌کند ، پرورش عادت‌های مفید و ایجاد عزت نفس و حس استقلال طلبی و گسترش خلاقیّت از مهم‌ترین هدف‌هایی است که در قصّه گويى و داستان خوانى برای کودک دنبال می‌شوند.

اگر کتابی را اینجا پیدا نکردید می‌توانید از این طریق به ما سفارش بدهید. 

bottom of page