top of page
کتاب‌های شعر 

كتاب‌هاى شعر دید تازه‌ای به کودکان از دنیای اطرفشان می‌دهند و به آن‌ها کمک می‌كنند تا با دید جدید و با احساسات خوب دنیا را ببینند.
در واقع شعر ارتباط كودك با دنیای اطرافش را عمیق‌تر، عاطفی‌تر و دلچسب‌تر می‌کند.
کتاب شعر شامل زبان شادی‌ها، غم‌ها، آرزوها و نفرت‌هاست. شعر وسیله‌ی تفریح و سرگرمی است. همه‌ی کودکان از همان ابتدای تولد به شعر علاقه نشان داده و از آن لذت می‌برند.
این شعرها هستند که قدرت زیادی در ساختن دیدگاه کودکان نسبت به زندگی حال و آینده‌ دارند.
ويژگى‌هاى كتاب شعر كودك، شامل ویژگی‌هایی است که بتواند نشاط، حرکت و جنب و جوش را در کودک ایجاد کنند. کودک در چنین فضایی رشد می‌کند و از خواندن شعر لذت می‌برد.

اگر کتابی را اینجا پیدا نکردید می‌توانید از این طریق به ما سفارش بدهید. 

bottom of page