top of page
   کتاب  آموزش‌های احساسی-اجتماعی-ادراکی

کتاب‌هاى با مضمون احساسى،اجتماعى و ادراکی، تأثير مهمى در آموزش مهارت‌های مختلف از قبیل مهارت‌های اجتماعی، مهارت حل مسئله و مهارت خودآگاهی به کودکان دارند.
مهارت‌های اجتماعی، رفتارهایی هستند که رشد آنها می‌تواند به عملکرد مؤثر و مفید فرد در اجتماع کمک کند و سبب عملکرد مناسب اجتماعی کودک شود.
برخورداری از مهارت‌های اجتماعی به کودکان کمک می‌کند تا از توانایی‌های خود به نحو مطلوب‌تری استفاده کنند.
کودکان برخوردار از مهارت‌های اجتماعی به آسانی می‌توانند با اجتماع خویش سازگار شوند و تعارض‌های روانی را از بین ببرند و به شکلی کارآمد با مشکلات خود مقابله کنند.
وجود مهارت‌های اجتماعی در کودکان برای بهبود روابط با دیگران و حلّ مشکلات خود به‌ویژه در بزرگسالی، مسئله مهمی به شمار مى‌آيد.
آموزش اين مهارت‌ها با استفاده از زبان مادرى كودك موضوع قابل توجهى است، چرا كه ارتباط عاطفی قوی‌تری ميان كودك و زبان مادرى‌اش وجود دارد و طبيعتا آن را بهتر مى‌فهمد و درك مى‌كند، در نتيجه در شرایط برابر (از لحاظ آموزش و کاربرد) بهتر می‌تواند با آن خود را بیان کند.

اگر کتابی را اینجا پیدا نکردید می‌توانید از این طریق به ما سفارش بدهید. 

bottom of page