top of page
3 (4).png

تو هم مثل من بعضی روزها احساس تنهایی می‌کنی؟ آسمان قلبت پر از ابرهای تیره و تار می‌شود و فکر می‌کنی تنهای تنهایی؟

این کتاب را ورق بزن و مطمئن باش که ابرهای تیره کنار می‌روند و دوباره خورشید را در آسمان می‌بینی.

یک روز خوب می آید

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page