top of page
3 (4).png

توضیحات:

من و بابا بزرگم» از مجموعه کتاب‌های دالی بازی است. متن به صورت شعر است. ویژگی این کتاب داشتن صفحات متحرک است که در هر صفحه پاسخ سوالی که به صورت شعر از کودک پرسیده می‌شود پشت صفحه متحرک دیده می‌شود.

در این جلد از مجموعه به رابطه عاطفی بین نی‌نی و پدربزرگ‌اش اشاره می‌کند همچنین به کارهایی که آن دو باهم انجام می‌دهند مانند غذا درست کردن. آشنایی با مفهوم پیدا و پنهان از کاربردهای اصلی این مجموعه است و برای کودکان زیر ۳ سال جذابیت زیادی دارد. تعجب وشگفتی نوزادان از دیدن دوباره‌ی چیزهایی که ناپدید می‌شوند، بسیار زیاد است و لذت می‌برند. ثابت شده است که دالی بازی می‌تواند در سال‌های اولیه زندگی کودک در رشد شناختی او بسیار مفید باشد.

کتاب مقوایی من و بابابزرگم – مجموعه دالی بازی

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page