top of page
3 (4).png

توضیحات:
کتاب «دالی یه باغ وحش ناز!» یک کتاب مقوایی و تصویری است که به جز مفهوم آموزش غیر مستقیم جانوران و بچه‌­های‌شان کودک را نوع کتابسازی خود به کتاب جذب می‌کند.

این کتاب تصویری است. درهر صفحه از کتاب با نشان دادن قسمتی از تصویر یک حیوان از کودک سوال می‌شود این کدام جانور است؟ انتهای کتاب آینه‌ای قرار دارد که کودک با دیدن صورت خود در آینه دالی بازی را تمام می‌کند.

این کتاب حس کنجکاوی و پرسش‌گری را در کودک ایجاد می‌کند.

از دیگر جلدهای این مجموعه: «بچه من چه شکلیه؟»، «دالی کی؟ دالی چی؟»، «بزرگ بشم چی می­شم؟ نازنازیه کی می شم؟» است.

کتاب مقوایی دالی یه باغ وحش ناز– مجموعه دالی بازی

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page