top of page
3 (4).png

«کتاب مادربزرگ ها» از مادربزرگ‌های متفاوت می‌گوید. آن‌هایی که تعداد زیادی گربه دارند، تعداد زیادی کیف، ما را خیلی نصیحت می‌کند یا به ما کتاب می‌دهند. وقتی شب پیش آن‌ها هستیم، خوش‌حال هستند. مادربزرگ‌ها به همسایه‌های‌شان کمک می‌کنند و از نوه‌های‌شان مراقبت. بعضی دوست دارند ما خیلی غذا بخوریم یا لباس برای‌مان می‌بافند. همه‌ی مادربزرگ‌ها خیلی ما را دوست دارند. آن‌ها خیلی عزیز هستند و همیشه مراقب ما. جای ما پیش‌شان گرم و امن است. هر روز به آن‌ها بگوییم که دوست‌شان داریم.

پس از خواندن این کتاب، به دیدن مادربزرگ بروید یا عکس آن را به کودک نشان دهید. از مادربزرگ‌ها برای‌شان بگویید و خاطره‌های خودتان. «کتاب مادربزرگ ها» احساس‌ها و عواطف جهانی و فراگیر را در کودکان و بزرگ‌ترها برمی‌انگیزد. بهتر است والدین همراه با کودکان‌شان این کتاب را بخوانند تا لحظه‌های خواندن این کتاب برای هر دو شیرین شود.

کتاب مادربزرگ ها - دنیای دوست داشتنی من

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$7.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page