top of page
3 (4).png

برای شناختن جهان چندتا راه وجود دارد؟
آیا وقتی وارونه باشیم، جهان مثل قبل است؟
اگر چند بار دور خودمان بچرخیم و بعد نگاه کنیم چی؟

آیا جهان در شب، در روزهای بارانی یا وقتی برف می‌بارد برای همه‌ی ما که در آن زندگی می‌کنیم یک جور است؟

چشم هایت را ببند

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page