top of page
3 (4).png

پنجه‌های آبی روشن؟

پاهای دراز صورتی‌رنگ؟

منقار نرم و قابل‌انعطاف؟

در این کتاب ۸ تصویر رنگی پرندگان از نزدیک نشان داده شده است. حدس بزن هری ک از این تصویرها مربوط به کدام پرنده است. بعد از این که تصویر را دیدی، کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمی و هم چیزهای بامزه درباره‌ی پرندگان یاد بگیری. در دو صفحه‌ی آخر، تصویر چند پرنده‌ی دیگر را نیز می‌بینی.

بچه هایی که به پرندگان علاقه‌مندند و دوست دارند در آینده پرنده‌شناس شوند، می‌توانند به کمک این کتاب که تصویرهایی جالب و متنی سرگرم‌کننده دارد، بارها و بارها از سر تا دم پرندگان را به دقت ببینید.

پرندگان از سر تا دم

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page